CULTURE
NORMS VALUE

EDUCATION

SUSTAINABLE
ECONOMY

INFRA
STRUCTURE

SOCIO
ECONOMIC

SPORT

GOOD
GOVERNANCE

CREATIVE
INDUSTRY

SUSTAINABLE
TOURISM

HEALTHCARE
WELLBEING

NATURE
ENVIRONMENT

SUSTAINABLE
ENERGY & TECHNOLOGY

Activity 9: Promotion of artistic expression

Activity 8: Promotion of cultural expression

Activity 7: Introduce transparent subsidy policy

Activity 6: Set up a cultural fund

Activity 5: More culture in education

Activity 4: Improving cultural infrastructure

Activity 3: Improving culture documentation

Activity 2: Encourage cultural tourism

Activity 1: Create a platform for the sector

Culture, Norms and Values

Focus group Sessions

Culture, Norms and Values

Op zaterdag 01 februari 2021 heeft het Openbaar Lichaam Bonaire de eerste focusgroepsessie georganiseerd met het thema ‘Cultuur, Normen en Waarden’ als input voor het Masterplan 2030. De focusgroepsessies zijn een verdere verdieping van verschillende belangrijke thema’s in de samenleving van Bonaire.

Doel van deze sessie was om concrete input te verzamelen voor het Masterplan 2030 vanuit stakeholders in de culturele sector. Deze cultuursessie vond plaats in de ochtenduren bij de Mangazina di Rei en werd door 23 organisaties bezocht. De organisaties die deelgenomen hebben waren onder andere Fundashon Akademia Papiamentu, Fundashon Deportivo Kultural, Museo Boneiru, Fundashon Skol di Músika Boneiru, Parokia San Ludovico Beltran, Trasame en nog diverse andere organisaties.

Gedeputeerde Nina den Heyer heeft de ochtend geopend en benadrukte hoe belangrijk onze cultuur is en waarom wij samen moeten werken om een doel en een koers voor deze sector uit te stippelen in het Masterplan 2030.

Belangrijkste actiepunten:
 1. Creëer een platform van stakeholders
 2. Zichtbaarheid verbeteren
 3. Richt een cultuurfonds op
 4. Verbeter erfgoed documentatie
 5. Verbeter de infrastructuur

Het was een interactieve ochtend waar de deelnemers verdeeld werden in verschillende groepen om te discussiëren over vier culturele onderwerpen:

 • materieel erfgoed,
 • immaterieel erfgoed,
 • culturele viering en culturele expressie,
 • normen en waarden.

Als eerste opdracht  werd elke groep gevraagd te  na te denken over  een van de vier onderwerpen en aan te geven waarom het noodzakelijk is binnen de cultuur, waarden en normen van Bonaire en wat men met het thema wil bereiken in 2030. Na deze eerste opdracht volgde er een korte pauze waarin Lendo Emilius, een talentvolle jongere die deelgenomen heeft aan de Arte di Palabra wedstrijden en daarmee verschillende prijzen heeft gewonnen, enkele van zijn winnende gedichten heeft voorgedragen.

Tijdens het tweede gedeelte van de ochtend moest elke groep zich verdiepen in het onderwerp en enkele dromen ontwerpen, waarbij ze ook moesten noteren hoe deze te plannen en uit te voeren.Daarbij werd ook gevraagd na te denken over de benodigde middelen hiervoor.

Aan het eind van de ochtend heeft elke groep hun ideeën gepresenteerd.

Cultuur Sessie Sider

Over Ons

Het openbaar lichaam Bonaire formuleert, samen met diverse stakeholders een 10-jarige visie voor Bonaire in het Masterplan 2030 Bonaire.

 

Vervolgtraject & visie

De vervolgstap is nu om alle punten die tijdens deze ochtend naar voren zijn gekomen te inventariseren en te prioriteren. Er wordt ook nagegaan welke punten  het vaakst naar voren zijn gebracht door de verschillende organisaties om deze in het Masterplan 2030 te verwerken. Het is belangrijk dat in het Masterplan 2030 alle sectoren op elkaar afgestemd zijn wat uiteindelijk leidt tot een intergraal Masterplan 2030.

Het beschermen en delen van onze culturele activiteiten, authentieke gebruiken en eigenschappen.

Het openbaar lichaam Bonaire gaat nu aan de slag met de bijdrages van de diverse stakeholders. Zodra het OLB een draftsector programma heeft voor de  sector “Cultuur, Normen & Waarden”, zal deze besproken worden met de verschillende Nederlandse ministeries. Na verwerking van de feedback van de Nederlandse ministeries zal het sector programma voorgelegd worden aan de stakeholders in een feedback sessie. Na verwerking van de feedback van de stakeholders zal het sector programma worden toegevoegd aan het Masterplan 2030. Wanneer het Masterplan 2030 gereed is zal dit gepresenteerd worden aan de Bonaireaanse samenleving.

 
Ideeën vanuit de sessie
 • respect voor het Papiamentu door middel van goed gebruik hiervan,
 • invoering van cultuureducatie (vanaf de crèche tot aan het middelbaar beroepsonderwijs),
 • stimuleren van interactie tussen verschillende generaties en onder de bezoekers/migranten op ons eiland,
 • een cultureel beleid ondersteund met de benodigde middelen,
 • een cultureel centrum (hadrei kultural) oprichten,
 • de mens gelukkiger en verbonden zien met hun lichaam, geest en ziel,
 • versterkte families,
 • meer maatschappelijke betrokkenheid en
 • waardering creëren voor hetgeen wij hebben.

Prioriteit 1: Verdere implementatie van de goedgekeurde cultuurbeleidsnota 2010

Prioriteit 2: Betere financiering voor de sector

Prioriteit 3: Prestaties en samenwerking verbeteren

Foto & video